Kynangbanhang.edu.vn – Kỹ năng bán hàng

Tên miền kynangbanhang.edu.vn mang ý nghĩa đào tạo các kỹ năng trong bán hàng

  • Bán hàng online, kỹ năng bán hàng trực tiếp, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
  • kỹ năng kinh doanh online, kỹ năng giao tiếp
  • Phát triển các khóa học trực tiếp và online

Website: được xây dựng trên nền tảng wordpress

SEMO hỗ trợ khách hàng thiết kế lại website theo giao diện mẫu phù hợp với sản phẩm – dịch vụ của Quý khách

Related Posts